Tineke Noordzij

Contact

Tineke Noordzij

cfnoordzij@gmail.com

+31 (0)6 49756518

One thought on “Contact

 1. Geachte mevrouw Noordzij,

  In januari heb ik u benaderd met de vraag of u interesse hebt om met uw werk te participeren in de website over tango en kunst van Flor de Fango in Arnhem ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan. Van u heb ik nog geen reactie gekregen. Ik zend de tekst van de brief nog even mee met deze mail.

  Wanneer u – wat ik hoop- , daar interesse in hebt, hoor ik dat graag. Inmiddels hebben zo’n 20 Nederlandse schilders en beeldhouwers die de tango regelmatig verbeelden, gereageerd en ik denk dat ook u in dat rijtje thuis hoort. Ik hoop van u te horen.

  Met vriendelijke groet,

  Jan van Laarhoven

  Aan mevrouw Tineke Noordzij
  cfnoordzij@gmail.com

  Geachte Mevrouw Noordzij,
  Flor de Fango, een van de oudste tango-school/salons in Nederland, bestaat in september 2020 dertig jaar. We geven daar uiting aan met activiteiten die deels gericht zijn op onze eigen dansers, deels op het geven van meer bekendheid aan de tango en de cultuur daaromheen.
  Sinds ruim een jaar exposeren wij in ons gebouw in Arnhem al werk van kunstenaars die de tango verbeelden. Omdat veel van onze bezoekers zelf van tango bezeten zijn, leidt dat dikwijls tot de aankoop van geëxposeerde werken waarmee onze gasten de tango dan ook langs deze weg in huis halen. Tegelijkertijd is de aanwezigheid van deze werken voor mensen een prikkel om ons te bezoeken. Naast voorzitter van Flor ben ik kunsthistoricus en oud-museumdirecteur. Daarom wil ik in ons jubileumjaar meer ruimte geven aan “tango en kunst”. Uitgangspunt daarbij is de voor de hand liggende vraag hoe kunstenaars in hun werk aandacht besteden aan deze dans. Op een speciaal daartoe ingerichte website krijgen Nederlandse kunstenaars gelegenheid om hun ‘tangowerk’ te laten zien en iets te vertellen over hun interesse in de dans.
  De website is een verlengde van onze eigen expositie: een soort virtuele tentoonstelling die wij als jubilerend Flor de Fango aanbieden aan onze aficionados en aan de vele dansers in ons uitgebreide netwerk. Op basis van hun reacties willen wij enkele deelnemende kunstenaars uitnodigen om hun werk gedurende een bepaalde tijd te exposeren in ons gebouw aan de Wezenstraat in Arnhem.
  Kunstenaars kunnen in principe alleen deelnemen wanneer ze daarvoor worden benaderd. Zelf volgen wij actief de reacties van bezoekers van de site en we denken erover om in het najaar een kleine selectie van bewonderde tangokunstwerken te exposeren.
  Maar voor het zover is moeten we kunstenaars hebben die zichtbaar willen zijn op onze site. Om die reden benader ik u. De voorwaarden zijn overzichtelijk.
  1. Flor de Fango bepaalt welke kunstenaars worden uitgenodigd.
  2. Iedere deelnemende kunstenaar moet een aantal van 2 tot 8 goede afbeeldingen aanleveren van door hem of haar geselecteerde tangowerken. Van ieder moet een korte omschrijving worden aangeleverd: titel, techniek, afmetingen, jaartal, eventuele beschikbaarheid voor aankoop. Prijsinformatie wordt niet op de site meegenomen. Geïnteresseerden kunnen daarover zelf met de kunstenaar in contact treden. Flor de Fango speelt daarin geen rol. De eigenaar van de werken kan aangeven of de foto’s mogen worden gedwonload door bezoekers van de site.
  3. Ik ontvang graag een tekst van 80-150 woorden van iedere deelnemer over zijn of haar eigen relatie tot de tango en over wat ze in de dans als kunstenaar boeit. Daarin mogen ook biografische details worden vermeld. Deze teksten worden door Flor de Fango geredigeerd. Iedere kunstenaar mag verder een link doorgeven naar de eigen site.
  4. We willen graag een portretfoto van de deelnemende kunstenaar ontvangen.
  5. Deelname is kosteloos voor de kunstenaars, maar mag ook Flor de Fango geen geld kosten of beeldrecht.

  Om een indruk te krijgen van de informatie op de site stuur ik u hierbij een link naar een testpagina van de site (http://www.tangosteps.nl/SUBKNST/index.html) met een niet-tangokunstenaar als voorbeeld.
  Ik zou het erg leuk vinden wanneer u bereid zou zijn om te participeren in dit project. Wanneer u daartoe bereid bent hoor ik dat graag en neem ik contact op om concrete stappen te zetten. Het is de bedoeling dat de site in maart actief wordt. Flor de Fango zal dat moment publicitair ondersteunen.
  Graag wacht ik uw reactie af.
  Met hartelijke groet,
  Jan van Laarhoven
  Voorzitter Flor de Fango

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *